diumenge, 25 d’agost de 2013

Què farem a 3r (2014-15)


A continuació teniu la programació general de música que pot variar segons la dinàmica dels grups, els interessos i l'actitud.


1r trimestre
Unitat 1: El jazz
Unitat 2:  Música i tecnologia

2n trimestre
Unitat 3: Música i cinema
Unitat 4: Estructures i recursos compositius de la música moderna

3r trimestre
Unitat 5: Música i solidaritat: cançons amb missatge
Unitat 6: Les formes musicals i la seva classificació


A llarg del curs i de manera transversal treballarem diferents aspectes de la competència digital relacionats amb les diferents unitats del curs i ens iniciarem a l'ús de la plataforma moodle del Departament de música. També practicarem la interpretació i creació musicals en gran grup o en petits grups.
Es faran treballs en grup (pràctica instrumental, treballs a l'aula d'informàtica, a l'aula i a casa) sobre diferents propostes relacionades amb els temes tractats a classe.


Som molts a classe i tant per treballar en grups, com per fer pràctica instrumental o treballar tots plegats a l'aula d'informàtica és fonamental una actitud correcta, responsable i solidària.


A continuació teniu el resum de la programació de música de 3r d'ESO en pdf. Es convenient que la descarregueu, la imprimiu i que la tingueu sempre present.


RESUM DE LA NORMATIVA I DE LA PROGRAMACIÓ DE MÚSICA DE 3r D'ESO


També heu de conèixer l'adreça de correu del departament de música ja que haureu d'enviar exercicis a la professora: musicajpla@gmail.com